صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
درباره ما


موسسه حسابرسی فريوران در تاريخ 23 تيرماه 1366 تحت شماره 3309 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری تهران ثبت شده است. در سال 1379 که بورس اوراق بهادار تهران اولين حسابرسان معتمد خود را در جمهوری اسلامی ايران شناسايي کرد، موسسه نيز يکی از حسابرسان معتمد بورس شناخته شد و تاکنون همواره جزو حسابرسان معتمد بورس قرار داشته است. موسسه در سال 1380 با تشکيل جامعه حسابداران رسمی ايران به عنوان عضو جامعه مزبور پذيرفته شده و شماره عضويت آن 80006 است. در مرداد ماه 1396 موسسه با موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام ادغام شده و نام آن به موسسه حسابرسی فريوران راهبرد تغيير يافته است.