صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
معرفی شرکا


   1 - آقای جواد بستانیان
دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبايی
سوابق کار:
حسابداری در شرکت ساياناميد _ کی _ بی _ سی 2 سال
حسابرسی در موسسه حسابرسی آگاهان 5 سال
معاون مدير عامل هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران 6 ماه
معاون سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران 6 ماه
مدير عامل موسسه حسابرسی بنياد مستضعفان 1 سال
رييس هيات مديره و مدير عامل بانک مسکن 3 سال
رييس هيات مديره و مدير عامل بانک تجارت 2 سال
مدير عامل موسسه حسابرسی فريوران از سال 1366 تاکنون
   2 - آقای محمد سعيد اصغريان
کارشناس حسابداری از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ايران و کارشناس ارشد مديريت بازرگانی از دانشگاه ايالتی کاليفرنيا
کارشناس رسمی دادگستری
سوابق کار :
حسابداری در شرکت توليد دارو 2 سال
حسابرسی در موسسه حسابرسی پرايس واتر هاوس 2/5 سال
مدير امور مالی و عضو هيات مديره شرکت باسايک 3/5 سال
کارشناس مالی بانک مسکن در اداره سرمايه گذاری 3 سال
شريک موسسه حسابرسی فريوران از سال 1367
ساير سوابق تجربی :
عضو هيات مديره شرکت توليدی تکنو آجر 4 سال
ييس هيات مديره شرکت صنايع آجر ماشينی فيروز آباد 3 سال
رييس هيات مديره شرکت صنايع مصالح ساختمانی مازندران 1/5 سال
   3 - خانم مريم بستانيان
کارشناس حسابداری از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا
سوابق کار:
حسابرسی در موسسه حسابرسی فريوران 10 سال
شريک موسسه حسابرسی فريوران از سال 1388