صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
نمایش مقاله


امضای اساسنامه و امیدنامه
منبع مقاله: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 2712
1391/05/21

امضای اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دکتر جواد بستانیان(حسابدار رسمی)

 

سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه ارکان صندوق های سرمایه گذاری مشترک را وادار به امضای اساسنامه و امیدنامه و چنانچه شخص حقوقی باشند، مهر و امضا به وسیله دارندگان امضای مجاز کرده است. علاوه برآن هر گونه تغییرات در دو مدرک یاد شده نیز مشمول همین مقررات می شود. حسابرسان آن صندوق ها از جمله ارکان هستند و باید زیر تمام صفحه های اساسنامه و امیدنامه را که جمعاً حدود یکصد صفحه و حداقل در دو نسخه تنظیم می شود، توسط دو تن از صاحبان امضای موسسه امضا و آن ها را مهر کنند.

با توجه به این که علت امضا کردن مدارک یاد شده، که بدون در نظر گرفتن تغییرات بعدی، حدود دویست صفحه می شود، توسط دو نفر و مهرزدن آن صفحه ها ، بیان و اعلام نشده، پرسش هایی که در این خصوص به ذهن خطور می کند، بیان  می شود تا شاید در این مقررات تجدید نظر شود یا حداقل دلایل انجام این کار به روشنی بیان شود:

 1-  امضای هر مدرکی باید پذیرش یا تایید آن مدرک تلقی شود. اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و برای کسانی که قصد تشکیل صندوق های یاد شده را دارند، الزامی است. ولی امضای اساسنامه و امیدنامه و تغییرات آن به وسیله حسابرسان هیچ مفهومی را به ذهن منتقل نمی کند و بنابراین آنان امضای خود را بیهوده و بی اثر می دانند. اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک باید همانند شرکت ها توسط موسسان امضا شود و امیدنامه نیز که ادعا و اظهار موسسان صندوق ها است، باید توسط آنان امضا شود و حسابرسان در تشکیل و راه اندازی این صندوق ها نقشی ندارند تا لازم شود اساسنامه و امیدنامه را امضا و مهر کنند.

 2- حسابرسان به دلیل الزام به گزارش کردن موارد عدم رعایت مقررات، پس از انجام حسابرسی، موارد عدم رعایت اساسنامه و امیدنامه را در گزارش خود درج می کنند و این وظیفه هیچ ارتباطی با امضای اساسنامه و امیدنامه ندارد.

 3- در خاتمه یادآوری می کند، هزینه انجام فعالیت های اقتصادی به دلایل گوناگون همانند این  مورد به شدت افزایش یافته است و این امر در میان مدت یا بلند مدت موجب خسارت های فراوان اقتصادی به کشور می شود و کسانی که با پشتوانه مقررات، امکان به کرسی نشاندن خواسته های خود را دارند، نباید هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهند و سهمی در این نقش مخرب ایفا کنند.