صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
نمایش خبر


فهرست استقلال
منبع خبر:
1392/03/23

براساس دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار شرکای موسسه ، همسر و افراد تحت ولایت، وصایت و قیمومیت آنان و همچنین مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچیک از شرکت های پذیرفته شده در بورس که موسسه، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آنها است، مدیر یا سهامدار باشند و درصورتی که دارای سهام شرکتهای یادشده باشند نیز باید ظرف سه ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند.